Skip to the content

Faciliteter

Bolbro GIF råder i dag over følgende faciliteter. Du kan læse mere om dem og historien herunder. Nederst finder du også en oversigt over de haller og klublokaler vi har haft gennem tiden. 

Bolbro Hallen

Bolbrohallen er en selvejende institution under Bolbro GIF og har adresse på Friggasvej 14 og er hjemmebane for foreningens badminton- og håndboldafdeling.

Bolbrohallen stod færdigbygget i november 1979, og inden da foregik håndbolden i den daværende Kostald. Bygningen, der kaldtes Kostalden, lå på den gamle dyrskueplads ved Middelfartvej, dér hvor Lavsensvænget ligger i dag. Bygningen var i en årrække Odense håndboldhal nr. 1, og det mærkelige navn vækker ofte undring. Historien fører os tilbage til efterkrigsårene. I flere år havde håndboldspillerne holdt til i blandt andet Fyens Forum, men det var ikke uden problemer, og det gav næring til ønsket om en håndboldhal. Kommunen bakkede ideen op, lovede en byggegrund og stillede også økonomisk hjælp i udsigt. Men det trak ud.

I 1949-50 kom der dog uventet hjælp, da den gamle udstillingsbygning på dyrskuepladsen brændte. Et byggestop forhindrede, at landboforeningerne straks fik rejst en ny bygning, og det gav Fyns Håndbold Forbund tid til at kontakte landboforeningerne i november 1951. Landboforeningerne ville først bygge en "nøgen" hal uden udenomsfaciliteter såsom omklædningsrum, bad og lignende, men ved Odense Kommunes mellemkomst fik håndboldforbundet ændret planerne. Hallen blev nu bygget med tilskuerpladser langs den ene side og i hallens ender, så i alt 1.000 kunne stuves sammen omkring banen. Der var omklædnings- og baderum.

Da der i begyndelsen af juli 1952 var dyrskue, blev den nye kombinerede udstillings- og sportshal taget i brug til en industriudstilling med titlen “Varer for hjem og bedrift”. Og søndag den 28. september 1952 blev hallen ved det nuværende Lavsensvænget i Bolbro indviet som sportshal med faneindmarch. Odense havde fået sin første håndboldhal - der i folkemunde blev kendt som Kostalden.

Landboforeningerne brugte hallen til udstillinger i forbindelse med dyrskuer - dog ikke af levende kreaturer, som nogen fejlagtigt har troet. I den lyse hal fik 14 odenseanske idrætsforeninger mulighed for at boltre sig. Med kommunens økonomiske hjælp kunne håndbolden disponere over hallen i 10 af årets 12 måneder. Kostalden var midtpunkt for byens håndboldliv, indtil Odense Idrætshal blev indviet i 1967. Bolbro GIF lejede sig fortsat ind i Kostalden indtil 1979, hvor Bolbrohallen stod færdig i november måned.

Bolbrohallen bruges idag fortrinsvis af forenings badminton- og håndboldafdeling, derudover bruges den også af Provstegårdsskolen og andre eksterne brugere i forbindelse med arrangementer.

Se beredskabsplan for Bolbro Hallen her.

Bolbro Boblen

Bolbro Boblen er en selvejende institution under Bolbro GIF. Bolbro GIF overtog faciliteterne samt Boblen på Falen af B1913 i 1981 og i 1983 blev Boblen bygget om og er i dag fuldt ejet af Bolbro GIF.

Boblen ligger på adressen Falen 95 i forbindelse med Bolbro Parken, som er hjemmebane for vores fodboldafdeling, amerikansk fodbold og australsk fodbold.

Boblen benyttes af Bolbro GIF´s forskellige afdelinger, herunder fodbold, amerikansk fodbold, australsk fodbold, badminton og håndbold. Derudover er der en del eksterne brugere blandt andet skoler og andre foreninger, som lejer sig ind i Boblen.

Bolbro Parken

Bolbro Parken har adresse på Falen 95. Faciliteterne på Falen 95 overtog Bolbro GIF i 1981, da fodboldklubben B1913 forlod området til fordel for et større anlæg ved Odense Universitet.

Bolbro GIF´s udendørs sportsgrene har alle hjemmebane i Bolbro Parken; fodbold, amerikansk fodbold samt australsk fodbold.

Bolbro Skole - Bolbro Brugerhus

Bolbro Skole fungerede som folkeskole indtil den lukkede i 1989. Fra xxxx lejede Bolbro GIF sig ind i den tidligere pigesal på Bolbro Skole, så gymnastikafdelingen kunne træne på den nedlagte skole.

I dag bruger Bolbro GIF´s gymnastikafdeling stadig pigesalen på Bolbro Skole til gymnastik, derudover lejer afdelingen sig også ind i drengesalen på den tidligere Højstrupskole.

Bolbro Bevægelsespark

Bolbro Bevægelsespark er et projekt til 1,5 millioner kroner, som har været tre år undervejs.

2014: Ideen om en bevægelsespark på det grønne område foran Bolbro Hallen vinder alle 100.00 kroner i Bolbro Bestemmer-afstemningen.

2015: Afslag på det ansøgte beløb fra Forstadspuljen, men Fionia Fonden donerer 100.000 kroner til projektet, og salg af fællesskabsaktier indbringer omkring 20.000 kroner til projektet.

Samme år er der første spadestik til første del af parken, som indvies i august. Matas Miljøfond donerer 1800 kroner til beplantning i parken og Odense Kommune opsætter borde-bænkesæt og skraldespand ved parken. Senere får projektet igen flest stemmer ved Bolbro Bestemmer og vinder 100.000 kroner, ligesom det modtager 180.000 kroner fra Bygge- og Anlægsfonden. Sidst på året stiftes foreningen Bolbro Bevægelsespark.

2016: Forstadspuljen donerer de resterende 927.494 kroner til etablering af parken, mens Marius Pedersen Fonden donerer et udendørs bordfodbold. Resten af parken etableres og indvies. Søndag indviedes endnu to forhindrings- og træningsbaner.

2017: I september blev Bolbro Bevægelsespark endeligt indviet.

 

Haller og klublokaler gennem tiden

Gasahallen ”Kostalden” 1968-1982

Bolbrohallen 1978

Bolbro Boblen og B1913 fodboldanlæg med klubhus 1981

Klublokaler på Bolbro Skole til gymnastikafdelingen 9. december 1989

Klublokaler ved Bolbrohallen 1988

Pavillon til omklædning i Bolbroparken 1989

Tennisbaner ved Bolbro Skole 1991

Tennisbanerne nedlægges i 1999

Klublokaler til tennisafdelingen i kælderen ved Bolbro Skole 1991

Klublokaler til teaterafdelingen i kælderen ved Bolbro Skole 1991

Pavillon til fritidsklub 10-18 år ved Bolbrohallen 1994

Pavillon til fritidsklub -10-18 år ved Bolbroparken 1994

Pavillon  i Bolbroparken til FO klub 2000